Test Data

गोकुळ टेबल बटर

नं. उत्पादन माहिती वैधानिक वैशिस्ट्ये संस्थेची वैशिस्ट्ये
फ्याट % मीन. ८० मीन. ८०
दही % मॅक्स १.५ मॅक्स १.०
मीठ % मॅक्स ३.५ मॅक्स २.५ +_ ०.२
वाय/एम / ग्रॅम --- अॅबसेंट
कोलीफोर्म --- अॅबसेंट

Test Data