Test Data

गोकुळ श्रीखंड

नं. उत्पादन माहिती स्टॅटेटोरी स्पेसीफीकेशन ऑर्गनायझेशन स्पेसीफीकेशन
      आगमार्क
एकूण सॉलिड घटक % किमान. ५८ किमान. ५८
मिल्क फॅट % ( ऑन ड्राय मॅटर बेसिस ) किमान. ८.५ किमान. ८.५
मिल्क प्रोटीन % ( ऑन ड्राय मॅटर बेसिस ) किमान. ९.० किमान. ९.०
आम्लता % कमाल १.५ कमाल १.५
आर्द्रता % कमाल ४२.० कमाल ४२.०
अॅश % ( ऑन ड्राय मॅटर बेसिस ) ०.९ पेक्षा जास्त नाही ०.९ पेक्षा जास्त नाही
सूक्रोज % ( ऑन ड्राय मॅटर बेसिस ) ७२.५ पेक्षा जास्त नाही ७२.५ पेक्षा जास्त नाही
वाय/एम काऊंट --- < ५० सीएफयू / ग्रॅम
कॉलीफॉर्म काऊंट --- अॅबसेंट

Test Data