Board of Directors

 

Shri Ravindra Pandurang Apte Chairman 

 
 
Shri Arun Dattatray Narke 
 
Shri Ranjitsingh Vishwanathrao Patil 
 
Shri Vishwasrao Narayan Patil 
 
 
Shri Arun Ganpatrao Dongale 

Shri Vishwas Shankar Jadhav   
 
Shri Dhairyashil Bajrang Desai
 
 
Shri Deepak Bharmu Patil 
 
Shri Pandurang Daji Dhundre
 Shri Uday Nivasrao Patil
 
Shri Rajesh Narsingrao Patil 
 
Shri Balaso alias Vasant Nanu Khade 
 
Shri Amrishsingh Sanjay Ghatage
 
Shri Satyajit Sureshrao Patil
 
Shri Vilas Ananda Kamble
 
Sou. Anuradha Babaso Patil  
 

 

Smt. Jayashri Anandrao Patil-Chuyekar
 

Shri Vijay Bhausaheb Alias Baba Desai.


Shri Ramraj Bhagyeshrao Desai-Kupekar
 

Shri D.V.Ghanekar

Managing Director