Test Data

गोकुळ डब्ल्यू.एम.पी.

नं. उत्पादन तपशील वैधानीक
स्पेसीफीकेशन
संस्थेच्या
उत्पादनाचे
स्पेसीफीकेशन
वर्णन पांढरी किंवा पांढरट,
हिरवट रंगाची छटा,
गाठी विरहीत,
फ्री फ्लोईंग
पांढरी किंवा पांढरट,
हिरवट रंगाची छटा ,
गाठी विरहीत,
फ्री फ्लोईंग
आर्द्रता % कमाल ४.० कमाल ४.०
फॅट % किमान २६ %. मीन.२६ %
एकूण सॉलिड घटक % किमान ९६.० मीन. ९६.०
आम्लता % कमाल १.२ कमाल १.२
इन्सोल्यूबिलिटी इंडेक्स मिलि. कमाल २.० कमाल २.०
अॅश % ऑन डी.एम. कमाल ७.३ कमाल ७.३
एसपीसी / ग्रॅम कमाल ४०,००० कमाल ३०,०००
कॉलीफॉर्म / ०.१ ग्रॅम नाही नाही
१० पॅथोजीन्स    
सेल्मोनेल्ला / २५ ग्रॅम नाही नाही
बी शिगेला / २५ ग्रॅम नाही नाही
सी स्टफ.औरस / ०.१ ग्रॅम नाही नाही

Test Data