Test Data

गोकुळ स्कीम्मड मिल्क पाऊडर ( स्टँडर्ड ग्रेड )

नं. उत्पादन माहिती वैधानिक स्पेसीफीकेशन ऑर्गनायझेशनचे स्पेसीफीकेशन
वर्णन पांढरी / पांढरट, हिरवट रंगाची छटा,
गाठी विरहीत, फ्री फ्लो
पांढरी / पांढरट, हिरवट रंगाची छटा,
गाठी विरहीत, फ्री फ्लो
आर्द्रता % कमाल ४.० कमाल ४.०
फॅट % कमाल १.५ कमाल १.०
अम्लता कमाल १.५ < १.४
इन्सोल्यूबिलिटी इंडेक्स मि.ली. कमाल <= १.५ < १.५
अॅश % ऑन डी.एम. कमाल ८.२ कमाल ८.२
एस.पी.सी. / ग्रॅम कमाल ५०,००० कमाल ३००००
कॉलीफॉर्म / ०.१ ग्रॅम/td> नाही नाही

Test Data