Test Data

गोकुळ दूध

न. उत्पादन माहिती ऑर्गनायझेशनची स्पेसीफीकेशन संस्थेची वैशिस्ट्ये

पाश्चराईज्ड फूल मिल्क क्रीम (अ)

फॅट % किमान ६.० ६.५ ± ०.१
एस.एन.एफ. % किमान ९.० ९.१ ± ०.१
फॉस्पेट टेस्ट नाही नाही
एस.पी.सी. --- <=३०००० सी.एफ.यू./मी.ली.
कॉलीफॉर्म --- नाही

पाश्चराईसजड स्कीम मिल्क

फॅट% मॅक्स. ०.१५ ---
फॉस्पेट टेस्ट नाही नाही
एस.पी.सी. --- <=३०००० सी.एफ.यू./मी.ली.
कोलीफोर्म --- नाही

पाश्चराईज्ड गाईचे दूध

फॅट% किमान ३.५ ४.१ ± ०.२
पाश्चराईज्ड गाईचे दूध किमान ८.५ ८.६ - ०.१
फॉस्पेट टेस्ट नाही नाही
एस.पी.सी. --- <=३०००० सी.एफ.यू./ मी.ली.
कोलीफॉर्म --- नाही

पाश्चराईज्ड टोन्ड दूध

फॅट % किमान ३.० ३.१ ± ०.१
एस.एन.एफ. % किमान ८.५ ८.६ ± ०.१
फोसफेट टेस्ट नाही नाही
एस.पी.सी. --- <=३०००० सी.एफ.यू./मी.ली.
कोलीफॉर्म --- नाही

पाश्चराईज्ड डबल टोन्ड दूध

फॅट % किमान. १.५ १.६ ± ०.१
एस.एन.एफ. % किमान. ९.० ९.१ ± ०.१
फोसफेट टेस्ट नाही नाही
एस.पी.सी. --- <=३०००० सी.एफ.यू./ मी.ली.
कोलीफोर्म --- नाही

Test Data