Test Data

गोकुळ कूकिंग बटर

नं. उत्पादन माहिती वैधानिक तपशिल संस्थेचा तपशिल

फॅट % किमान ७६ >७६

यीस्ट मोल्ड / ग्रॅम --- < २०

कोलीफोर्म --- नाही

Test Data